Ontslag Kijkuit

Uw werkgever in Kijkuit mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kijkuit zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kijkuit

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kijkuit. Uw werkgever in Kijkuit mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kijkuit arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kijkuit niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kijkuit te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kijkuit u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kijkuit of met bevallingsverlof bent in Kijkuit.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kijkuit kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kijkuit die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kijkuit
 • Als u in Kijkuit lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kijkuit wilt opnemen;
 • Omdat u in Kijkuit lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kijkuit lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kijkuit wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kijkuit op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kijkuit

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kijkuit. Uitzonderingen in Kijkuit;
 • Als uw werkgever in Kijkuit bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kijkuit aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kijkuit gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kijkuit niet geschikt voor uw werk in Kijkuit of
 • u functioneert niet voldoende in Kijkuit.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kijkuit

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kijkuit niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kijkuit of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kijkuit verblijft, dan mag uw werkgever in Kijkuit u eveneens wel ontslaan.