Ontslag Kijfwaard

Uw werkgever in Kijfwaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kijfwaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kijfwaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kijfwaard. Uw werkgever in Kijfwaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kijfwaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kijfwaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kijfwaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kijfwaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kijfwaard of met bevallingsverlof bent in Kijfwaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kijfwaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kijfwaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kijfwaard
 • Als u in Kijfwaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kijfwaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Kijfwaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kijfwaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kijfwaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kijfwaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kijfwaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kijfwaard. Uitzonderingen in Kijfwaard;
 • Als uw werkgever in Kijfwaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kijfwaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kijfwaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kijfwaard niet geschikt voor uw werk in Kijfwaard of
 • u functioneert niet voldoende in Kijfwaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kijfwaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kijfwaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kijfwaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kijfwaard verblijft, dan mag uw werkgever in Kijfwaard u eveneens wel ontslaan.