Ontslag Kijfhoek

Uw werkgever in Kijfhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kijfhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kijfhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kijfhoek. Uw werkgever in Kijfhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kijfhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kijfhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kijfhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kijfhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kijfhoek of met bevallingsverlof bent in Kijfhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kijfhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kijfhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kijfhoek
 • Als u in Kijfhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kijfhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kijfhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kijfhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kijfhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kijfhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kijfhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kijfhoek. Uitzonderingen in Kijfhoek;
 • Als uw werkgever in Kijfhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kijfhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kijfhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kijfhoek niet geschikt voor uw werk in Kijfhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Kijfhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kijfhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kijfhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kijfhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kijfhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Kijfhoek u eveneens wel ontslaan.