Ontslag Kievitswaard

Uw werkgever in Kievitswaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kievitswaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kievitswaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kievitswaard. Uw werkgever in Kievitswaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kievitswaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kievitswaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kievitswaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kievitswaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kievitswaard of met bevallingsverlof bent in Kievitswaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kievitswaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kievitswaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kievitswaard
 • Als u in Kievitswaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kievitswaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Kievitswaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kievitswaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kievitswaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kievitswaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kievitswaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kievitswaard. Uitzonderingen in Kievitswaard;
 • Als uw werkgever in Kievitswaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kievitswaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kievitswaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kievitswaard niet geschikt voor uw werk in Kievitswaard of
 • u functioneert niet voldoende in Kievitswaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kievitswaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kievitswaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kievitswaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kievitswaard verblijft, dan mag uw werkgever in Kievitswaard u eveneens wel ontslaan.