Ontslag Kievitsnest

Uw werkgever in Kievitsnest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kievitsnest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kievitsnest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kievitsnest. Uw werkgever in Kievitsnest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kievitsnest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kievitsnest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kievitsnest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kievitsnest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kievitsnest of met bevallingsverlof bent in Kievitsnest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kievitsnest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kievitsnest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kievitsnest
 • Als u in Kievitsnest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kievitsnest wilt opnemen;
 • Omdat u in Kievitsnest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kievitsnest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kievitsnest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kievitsnest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kievitsnest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kievitsnest. Uitzonderingen in Kievitsnest;
 • Als uw werkgever in Kievitsnest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kievitsnest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kievitsnest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kievitsnest niet geschikt voor uw werk in Kievitsnest of
 • u functioneert niet voldoende in Kievitsnest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kievitsnest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kievitsnest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kievitsnest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kievitsnest verblijft, dan mag uw werkgever in Kievitsnest u eveneens wel ontslaan.