Ontslag Kievitshaar

Uw werkgever in Kievitshaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kievitshaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kievitshaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kievitshaar. Uw werkgever in Kievitshaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kievitshaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kievitshaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kievitshaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kievitshaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kievitshaar of met bevallingsverlof bent in Kievitshaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kievitshaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kievitshaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kievitshaar
 • Als u in Kievitshaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kievitshaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Kievitshaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kievitshaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kievitshaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kievitshaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kievitshaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kievitshaar. Uitzonderingen in Kievitshaar;
 • Als uw werkgever in Kievitshaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kievitshaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kievitshaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kievitshaar niet geschikt voor uw werk in Kievitshaar of
 • u functioneert niet voldoende in Kievitshaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kievitshaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kievitshaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kievitshaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kievitshaar verblijft, dan mag uw werkgever in Kievitshaar u eveneens wel ontslaan.