Ontslag Kievitsdel

Uw werkgever in Kievitsdel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kievitsdel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kievitsdel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kievitsdel. Uw werkgever in Kievitsdel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kievitsdel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kievitsdel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kievitsdel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kievitsdel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kievitsdel of met bevallingsverlof bent in Kievitsdel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kievitsdel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kievitsdel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kievitsdel
 • Als u in Kievitsdel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kievitsdel wilt opnemen;
 • Omdat u in Kievitsdel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kievitsdel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kievitsdel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kievitsdel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kievitsdel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kievitsdel. Uitzonderingen in Kievitsdel;
 • Als uw werkgever in Kievitsdel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kievitsdel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kievitsdel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kievitsdel niet geschikt voor uw werk in Kievitsdel of
 • u functioneert niet voldoende in Kievitsdel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kievitsdel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kievitsdel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kievitsdel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kievitsdel verblijft, dan mag uw werkgever in Kievitsdel u eveneens wel ontslaan.