Ontslag Kiesterzijl /kiestersyl

Uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kiesterzijl /kiestersyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kiesterzijl /kiestersyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kiesterzijl /kiestersyl. Uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kiesterzijl /kiestersyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kiesterzijl /kiestersyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kiesterzijl /kiestersyl of met bevallingsverlof bent in Kiesterzijl /kiestersyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kiesterzijl /kiestersyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kiesterzijl /kiestersyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kiesterzijl /kiestersyl
 • Als u in Kiesterzijl /kiestersyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kiesterzijl /kiestersyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Kiesterzijl /kiestersyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kiesterzijl /kiestersyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kiesterzijl /kiestersyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kiesterzijl /kiestersyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kiesterzijl /kiestersyl. Uitzonderingen in Kiesterzijl /kiestersyl;
 • Als uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kiesterzijl /kiestersyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl niet geschikt voor uw werk in Kiesterzijl /kiestersyl of
 • u functioneert niet voldoende in Kiesterzijl /kiestersyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kiesterzijl /kiestersyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kiesterzijl /kiestersyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kiesterzijl /kiestersyl verblijft, dan mag uw werkgever in Kiesterzijl /kiestersyl u eveneens wel ontslaan.