Ontslag Kiel-windeweer

Uw werkgever in Kiel-windeweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kiel-windeweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kiel-windeweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kiel-windeweer. Uw werkgever in Kiel-windeweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kiel-windeweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kiel-windeweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kiel-windeweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kiel-windeweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kiel-windeweer of met bevallingsverlof bent in Kiel-windeweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kiel-windeweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kiel-windeweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kiel-windeweer
 • Als u in Kiel-windeweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kiel-windeweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Kiel-windeweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kiel-windeweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kiel-windeweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kiel-windeweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kiel-windeweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kiel-windeweer. Uitzonderingen in Kiel-windeweer;
 • Als uw werkgever in Kiel-windeweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kiel-windeweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kiel-windeweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kiel-windeweer niet geschikt voor uw werk in Kiel-windeweer of
 • u functioneert niet voldoende in Kiel-windeweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kiel-windeweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kiel-windeweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kiel-windeweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kiel-windeweer verblijft, dan mag uw werkgever in Kiel-windeweer u eveneens wel ontslaan.