Ontslag De kiel

Uw werkgever in De kiel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kiel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kiel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kiel. Uw werkgever in De kiel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kiel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kiel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kiel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kiel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kiel of met bevallingsverlof bent in De kiel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kiel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kiel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kiel
 • Als u in De kiel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kiel wilt opnemen;
 • Omdat u in De kiel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kiel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kiel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kiel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kiel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kiel. Uitzonderingen in De kiel;
 • Als uw werkgever in De kiel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kiel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kiel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kiel niet geschikt voor uw werk in De kiel of
 • u functioneert niet voldoende in De kiel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kiel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kiel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kiel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kiel verblijft, dan mag uw werkgever in De kiel u eveneens wel ontslaan.