Ontslag Kibbelveen

Uw werkgever in Kibbelveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kibbelveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kibbelveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kibbelveen. Uw werkgever in Kibbelveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kibbelveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kibbelveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kibbelveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kibbelveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kibbelveen of met bevallingsverlof bent in Kibbelveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kibbelveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kibbelveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kibbelveen
 • Als u in Kibbelveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kibbelveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kibbelveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kibbelveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kibbelveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kibbelveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kibbelveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kibbelveen. Uitzonderingen in Kibbelveen;
 • Als uw werkgever in Kibbelveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kibbelveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kibbelveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kibbelveen niet geschikt voor uw werk in Kibbelveen of
 • u functioneert niet voldoende in Kibbelveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kibbelveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kibbelveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kibbelveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kibbelveen verblijft, dan mag uw werkgever in Kibbelveen u eveneens wel ontslaan.