Ontslag Kibbelgaarn

Uw werkgever in Kibbelgaarn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kibbelgaarn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kibbelgaarn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kibbelgaarn. Uw werkgever in Kibbelgaarn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kibbelgaarn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kibbelgaarn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kibbelgaarn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kibbelgaarn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kibbelgaarn of met bevallingsverlof bent in Kibbelgaarn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kibbelgaarn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kibbelgaarn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kibbelgaarn
 • Als u in Kibbelgaarn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kibbelgaarn wilt opnemen;
 • Omdat u in Kibbelgaarn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kibbelgaarn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kibbelgaarn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kibbelgaarn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kibbelgaarn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kibbelgaarn. Uitzonderingen in Kibbelgaarn;
 • Als uw werkgever in Kibbelgaarn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kibbelgaarn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kibbelgaarn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kibbelgaarn niet geschikt voor uw werk in Kibbelgaarn of
 • u functioneert niet voldoende in Kibbelgaarn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kibbelgaarn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kibbelgaarn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kibbelgaarn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kibbelgaarn verblijft, dan mag uw werkgever in Kibbelgaarn u eveneens wel ontslaan.