Ontslag Keuter

Uw werkgever in Keuter mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keuter zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keuter

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keuter. Uw werkgever in Keuter mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keuter arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keuter niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keuter te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keuter u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keuter of met bevallingsverlof bent in Keuter.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keuter kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keuter die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keuter
 • Als u in Keuter lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keuter wilt opnemen;
 • Omdat u in Keuter lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keuter lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keuter wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keuter op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keuter

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keuter. Uitzonderingen in Keuter;
 • Als uw werkgever in Keuter bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keuter aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keuter gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keuter niet geschikt voor uw werk in Keuter of
 • u functioneert niet voldoende in Keuter.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keuter

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keuter niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keuter of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keuter verblijft, dan mag uw werkgever in Keuter u eveneens wel ontslaan.