Ontslag Keutenberg

Uw werkgever in Keutenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keutenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keutenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keutenberg. Uw werkgever in Keutenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keutenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keutenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keutenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keutenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keutenberg of met bevallingsverlof bent in Keutenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keutenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keutenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keutenberg
 • Als u in Keutenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keutenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Keutenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keutenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keutenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keutenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keutenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keutenberg. Uitzonderingen in Keutenberg;
 • Als uw werkgever in Keutenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keutenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keutenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keutenberg niet geschikt voor uw werk in Keutenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Keutenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keutenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keutenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keutenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keutenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Keutenberg u eveneens wel ontslaan.