Ontslag Keup

Uw werkgever in Keup mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keup zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keup

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keup. Uw werkgever in Keup mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keup arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keup niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keup te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keup u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keup of met bevallingsverlof bent in Keup.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keup kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keup die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keup
 • Als u in Keup lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keup wilt opnemen;
 • Omdat u in Keup lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keup lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keup wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keup op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keup

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keup. Uitzonderingen in Keup;
 • Als uw werkgever in Keup bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keup aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keup gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keup niet geschikt voor uw werk in Keup of
 • u functioneert niet voldoende in Keup.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keup

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keup niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keup of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keup verblijft, dan mag uw werkgever in Keup u eveneens wel ontslaan.