Ontslag Keuningswijk

Uw werkgever in Keuningswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keuningswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keuningswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keuningswijk. Uw werkgever in Keuningswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keuningswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keuningswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keuningswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keuningswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keuningswijk of met bevallingsverlof bent in Keuningswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keuningswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keuningswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keuningswijk
 • Als u in Keuningswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keuningswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Keuningswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keuningswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keuningswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keuningswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keuningswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keuningswijk. Uitzonderingen in Keuningswijk;
 • Als uw werkgever in Keuningswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keuningswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keuningswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keuningswijk niet geschikt voor uw werk in Keuningswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Keuningswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keuningswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keuningswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keuningswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keuningswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Keuningswijk u eveneens wel ontslaan.