Ontslag Keunenhoek

Uw werkgever in Keunenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keunenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keunenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keunenhoek. Uw werkgever in Keunenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keunenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keunenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keunenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keunenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keunenhoek of met bevallingsverlof bent in Keunenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keunenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keunenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keunenhoek
 • Als u in Keunenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keunenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Keunenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keunenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keunenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keunenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keunenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keunenhoek. Uitzonderingen in Keunenhoek;
 • Als uw werkgever in Keunenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keunenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keunenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keunenhoek niet geschikt voor uw werk in Keunenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Keunenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keunenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keunenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keunenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keunenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Keunenhoek u eveneens wel ontslaan.