Ontslag Keulse kamp

Uw werkgever in Keulse kamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keulse kamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keulse kamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keulse kamp. Uw werkgever in Keulse kamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keulse kamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keulse kamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keulse kamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keulse kamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keulse kamp of met bevallingsverlof bent in Keulse kamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keulse kamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keulse kamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keulse kamp
 • Als u in Keulse kamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keulse kamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Keulse kamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keulse kamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keulse kamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keulse kamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keulse kamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keulse kamp. Uitzonderingen in Keulse kamp;
 • Als uw werkgever in Keulse kamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keulse kamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keulse kamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keulse kamp niet geschikt voor uw werk in Keulse kamp of
 • u functioneert niet voldoende in Keulse kamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keulse kamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keulse kamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keulse kamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keulse kamp verblijft, dan mag uw werkgever in Keulse kamp u eveneens wel ontslaan.