Ontslag Kettingwier /keatlingwier

Uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kettingwier /keatlingwier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kettingwier /keatlingwier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kettingwier /keatlingwier. Uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kettingwier /keatlingwier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kettingwier /keatlingwier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kettingwier /keatlingwier of met bevallingsverlof bent in Kettingwier /keatlingwier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kettingwier /keatlingwier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kettingwier /keatlingwier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kettingwier /keatlingwier
 • Als u in Kettingwier /keatlingwier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kettingwier /keatlingwier wilt opnemen;
 • Omdat u in Kettingwier /keatlingwier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kettingwier /keatlingwier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kettingwier /keatlingwier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kettingwier /keatlingwier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kettingwier /keatlingwier. Uitzonderingen in Kettingwier /keatlingwier;
 • Als uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kettingwier /keatlingwier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kettingwier /keatlingwier niet geschikt voor uw werk in Kettingwier /keatlingwier of
 • u functioneert niet voldoende in Kettingwier /keatlingwier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kettingwier /keatlingwier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kettingwier /keatlingwier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kettingwier /keatlingwier verblijft, dan mag uw werkgever in Kettingwier /keatlingwier u eveneens wel ontslaan.