Ontslag Ketelhaven

Uw werkgever in Ketelhaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ketelhaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ketelhaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ketelhaven. Uw werkgever in Ketelhaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ketelhaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ketelhaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ketelhaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ketelhaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ketelhaven of met bevallingsverlof bent in Ketelhaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ketelhaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ketelhaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ketelhaven
 • Als u in Ketelhaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ketelhaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Ketelhaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ketelhaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ketelhaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ketelhaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ketelhaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ketelhaven. Uitzonderingen in Ketelhaven;
 • Als uw werkgever in Ketelhaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ketelhaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ketelhaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ketelhaven niet geschikt voor uw werk in Ketelhaven of
 • u functioneert niet voldoende in Ketelhaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ketelhaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ketelhaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ketelhaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ketelhaven verblijft, dan mag uw werkgever in Ketelhaven u eveneens wel ontslaan.