Ontslag Kesteren

Uw werkgever in Kesteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kesteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kesteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kesteren. Uw werkgever in Kesteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kesteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kesteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kesteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kesteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kesteren of met bevallingsverlof bent in Kesteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kesteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kesteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kesteren
 • Als u in Kesteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kesteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Kesteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kesteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kesteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kesteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kesteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kesteren. Uitzonderingen in Kesteren;
 • Als uw werkgever in Kesteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kesteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kesteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kesteren niet geschikt voor uw werk in Kesteren of
 • u functioneert niet voldoende in Kesteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kesteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kesteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kesteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kesteren verblijft, dan mag uw werkgever in Kesteren u eveneens wel ontslaan.