Ontslag Kesseleik

Uw werkgever in Kesseleik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kesseleik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kesseleik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kesseleik. Uw werkgever in Kesseleik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kesseleik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kesseleik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kesseleik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kesseleik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kesseleik of met bevallingsverlof bent in Kesseleik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kesseleik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kesseleik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kesseleik
 • Als u in Kesseleik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kesseleik wilt opnemen;
 • Omdat u in Kesseleik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kesseleik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kesseleik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kesseleik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kesseleik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kesseleik. Uitzonderingen in Kesseleik;
 • Als uw werkgever in Kesseleik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kesseleik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kesseleik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kesseleik niet geschikt voor uw werk in Kesseleik of
 • u functioneert niet voldoende in Kesseleik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kesseleik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kesseleik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kesseleik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kesseleik verblijft, dan mag uw werkgever in Kesseleik u eveneens wel ontslaan.