Ontslag Keske

Uw werkgever in Keske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keske. Uw werkgever in Keske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keske of met bevallingsverlof bent in Keske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keske
 • Als u in Keske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keske wilt opnemen;
 • Omdat u in Keske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keske. Uitzonderingen in Keske;
 • Als uw werkgever in Keske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keske niet geschikt voor uw werk in Keske of
 • u functioneert niet voldoende in Keske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keske verblijft, dan mag uw werkgever in Keske u eveneens wel ontslaan.