Ontslag Kerkwijk

Uw werkgever in Kerkwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkwijk. Uw werkgever in Kerkwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkwijk of met bevallingsverlof bent in Kerkwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkwijk
 • Als u in Kerkwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkwijk. Uitzonderingen in Kerkwijk;
 • Als uw werkgever in Kerkwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkwijk niet geschikt voor uw werk in Kerkwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkwijk u eveneens wel ontslaan.