Ontslag Kerkwerve

Uw werkgever in Kerkwerve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkwerve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkwerve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkwerve. Uw werkgever in Kerkwerve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkwerve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkwerve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkwerve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkwerve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkwerve of met bevallingsverlof bent in Kerkwerve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkwerve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkwerve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkwerve
 • Als u in Kerkwerve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkwerve wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkwerve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkwerve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkwerve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkwerve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkwerve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkwerve. Uitzonderingen in Kerkwerve;
 • Als uw werkgever in Kerkwerve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkwerve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkwerve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkwerve niet geschikt voor uw werk in Kerkwerve of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkwerve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkwerve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkwerve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkwerve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkwerve verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkwerve u eveneens wel ontslaan.