Ontslag Kerkrade

Uw werkgever in Kerkrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkrade. Uw werkgever in Kerkrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkrade of met bevallingsverlof bent in Kerkrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkrade
 • Als u in Kerkrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkrade. Uitzonderingen in Kerkrade;
 • Als uw werkgever in Kerkrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkrade niet geschikt voor uw werk in Kerkrade of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkrade verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkrade u eveneens wel ontslaan.