Ontslag Kerklaan

Uw werkgever in Kerklaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerklaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerklaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerklaan. Uw werkgever in Kerklaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerklaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerklaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerklaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerklaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerklaan of met bevallingsverlof bent in Kerklaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerklaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerklaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerklaan
 • Als u in Kerklaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerklaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerklaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerklaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerklaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerklaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerklaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerklaan. Uitzonderingen in Kerklaan;
 • Als uw werkgever in Kerklaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerklaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerklaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerklaan niet geschikt voor uw werk in Kerklaan of
 • u functioneert niet voldoende in Kerklaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerklaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerklaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerklaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerklaan verblijft, dan mag uw werkgever in Kerklaan u eveneens wel ontslaan.