Ontslag Kerkhof

Uw werkgever in Kerkhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkhof. Uw werkgever in Kerkhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkhof of met bevallingsverlof bent in Kerkhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkhof
 • Als u in Kerkhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkhof. Uitzonderingen in Kerkhof;
 • Als uw werkgever in Kerkhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkhof niet geschikt voor uw werk in Kerkhof of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkhof verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkhof u eveneens wel ontslaan.