Ontslag Kerkenveld

Uw werkgever in Kerkenveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkenveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkenveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkenveld. Uw werkgever in Kerkenveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkenveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkenveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkenveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkenveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkenveld of met bevallingsverlof bent in Kerkenveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkenveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkenveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkenveld
 • Als u in Kerkenveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkenveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkenveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkenveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkenveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkenveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkenveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkenveld. Uitzonderingen in Kerkenveld;
 • Als uw werkgever in Kerkenveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkenveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkenveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkenveld niet geschikt voor uw werk in Kerkenveld of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkenveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkenveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkenveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkenveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkenveld verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkenveld u eveneens wel ontslaan.