Ontslag Kerkeinde

Uw werkgever in Kerkeinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkeinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkeinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkeinde. Uw werkgever in Kerkeinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkeinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkeinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkeinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkeinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkeinde of met bevallingsverlof bent in Kerkeinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkeinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkeinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkeinde
 • Als u in Kerkeinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkeinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkeinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkeinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkeinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkeinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkeinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkeinde. Uitzonderingen in Kerkeinde;
 • Als uw werkgever in Kerkeinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkeinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkeinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkeinde niet geschikt voor uw werk in Kerkeinde of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkeinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkeinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkeinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkeinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkeinde verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkeinde u eveneens wel ontslaan.