Ontslag Kerkeind

Uw werkgever in Kerkeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkeind. Uw werkgever in Kerkeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkeind of met bevallingsverlof bent in Kerkeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkeind
 • Als u in Kerkeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkeind. Uitzonderingen in Kerkeind;
 • Als uw werkgever in Kerkeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkeind niet geschikt voor uw werk in Kerkeind of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkeind verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkeind u eveneens wel ontslaan.