Ontslag Kerkdriel

Uw werkgever in Kerkdriel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkdriel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkdriel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkdriel. Uw werkgever in Kerkdriel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkdriel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkdriel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkdriel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkdriel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkdriel of met bevallingsverlof bent in Kerkdriel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkdriel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkdriel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkdriel
 • Als u in Kerkdriel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkdriel wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkdriel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkdriel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkdriel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkdriel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkdriel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkdriel. Uitzonderingen in Kerkdriel;
 • Als uw werkgever in Kerkdriel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkdriel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkdriel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkdriel niet geschikt voor uw werk in Kerkdriel of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkdriel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkdriel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkdriel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkdriel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkdriel verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkdriel u eveneens wel ontslaan.