Ontslag Kerkdorp

Uw werkgever in Kerkdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkdorp. Uw werkgever in Kerkdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkdorp of met bevallingsverlof bent in Kerkdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkdorp
 • Als u in Kerkdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkdorp. Uitzonderingen in Kerkdorp;
 • Als uw werkgever in Kerkdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkdorp niet geschikt voor uw werk in Kerkdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkdorp u eveneens wel ontslaan.