Ontslag Kerkbuurt

Uw werkgever in Kerkbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerkbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerkbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerkbuurt. Uw werkgever in Kerkbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerkbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerkbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerkbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerkbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerkbuurt of met bevallingsverlof bent in Kerkbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerkbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerkbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerkbuurt
 • Als u in Kerkbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerkbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerkbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerkbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerkbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerkbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerkbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerkbuurt. Uitzonderingen in Kerkbuurt;
 • Als uw werkgever in Kerkbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerkbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerkbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerkbuurt niet geschikt voor uw werk in Kerkbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Kerkbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerkbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerkbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerkbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerkbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Kerkbuurt u eveneens wel ontslaan.