Ontslag Kerk-avezaath

Uw werkgever in Kerk-avezaath mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kerk-avezaath zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kerk-avezaath

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kerk-avezaath. Uw werkgever in Kerk-avezaath mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kerk-avezaath arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kerk-avezaath niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kerk-avezaath te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kerk-avezaath u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kerk-avezaath of met bevallingsverlof bent in Kerk-avezaath.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kerk-avezaath kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kerk-avezaath die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kerk-avezaath
 • Als u in Kerk-avezaath lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kerk-avezaath wilt opnemen;
 • Omdat u in Kerk-avezaath lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kerk-avezaath lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kerk-avezaath wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kerk-avezaath op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kerk-avezaath

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kerk-avezaath. Uitzonderingen in Kerk-avezaath;
 • Als uw werkgever in Kerk-avezaath bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kerk-avezaath aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kerk-avezaath gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kerk-avezaath niet geschikt voor uw werk in Kerk-avezaath of
 • u functioneert niet voldoende in Kerk-avezaath.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kerk-avezaath

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kerk-avezaath niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kerk-avezaath of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kerk-avezaath verblijft, dan mag uw werkgever in Kerk-avezaath u eveneens wel ontslaan.