Ontslag Kelpen-oler

Uw werkgever in Kelpen-oler mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kelpen-oler zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kelpen-oler

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kelpen-oler. Uw werkgever in Kelpen-oler mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kelpen-oler arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kelpen-oler niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kelpen-oler te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kelpen-oler u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kelpen-oler of met bevallingsverlof bent in Kelpen-oler.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kelpen-oler kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kelpen-oler die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kelpen-oler
 • Als u in Kelpen-oler lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kelpen-oler wilt opnemen;
 • Omdat u in Kelpen-oler lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kelpen-oler lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kelpen-oler wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kelpen-oler op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kelpen-oler

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kelpen-oler. Uitzonderingen in Kelpen-oler;
 • Als uw werkgever in Kelpen-oler bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kelpen-oler aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kelpen-oler gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kelpen-oler niet geschikt voor uw werk in Kelpen-oler of
 • u functioneert niet voldoende in Kelpen-oler.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kelpen-oler

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kelpen-oler niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kelpen-oler of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kelpen-oler verblijft, dan mag uw werkgever in Kelpen-oler u eveneens wel ontslaan.