Ontslag Kelpen

Uw werkgever in Kelpen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kelpen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kelpen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kelpen. Uw werkgever in Kelpen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kelpen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kelpen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kelpen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kelpen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kelpen of met bevallingsverlof bent in Kelpen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kelpen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kelpen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kelpen
 • Als u in Kelpen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kelpen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kelpen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kelpen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kelpen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kelpen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kelpen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kelpen. Uitzonderingen in Kelpen;
 • Als uw werkgever in Kelpen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kelpen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kelpen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kelpen niet geschikt voor uw werk in Kelpen of
 • u functioneert niet voldoende in Kelpen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kelpen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kelpen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kelpen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kelpen verblijft, dan mag uw werkgever in Kelpen u eveneens wel ontslaan.