Ontslag Kelmond

Uw werkgever in Kelmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kelmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kelmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kelmond. Uw werkgever in Kelmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kelmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kelmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kelmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kelmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kelmond of met bevallingsverlof bent in Kelmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kelmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kelmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kelmond
 • Als u in Kelmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kelmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Kelmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kelmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kelmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kelmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kelmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kelmond. Uitzonderingen in Kelmond;
 • Als uw werkgever in Kelmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kelmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kelmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kelmond niet geschikt voor uw werk in Kelmond of
 • u functioneert niet voldoende in Kelmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kelmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kelmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kelmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kelmond verblijft, dan mag uw werkgever in Kelmond u eveneens wel ontslaan.