Ontslag Keldonk

Uw werkgever in Keldonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keldonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keldonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keldonk. Uw werkgever in Keldonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keldonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keldonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keldonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keldonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keldonk of met bevallingsverlof bent in Keldonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keldonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keldonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keldonk
 • Als u in Keldonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keldonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Keldonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keldonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keldonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keldonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keldonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keldonk. Uitzonderingen in Keldonk;
 • Als uw werkgever in Keldonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keldonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keldonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keldonk niet geschikt voor uw werk in Keldonk of
 • u functioneert niet voldoende in Keldonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keldonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keldonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keldonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keldonk verblijft, dan mag uw werkgever in Keldonk u eveneens wel ontslaan.