Ontslag Kekerdom

Uw werkgever in Kekerdom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kekerdom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kekerdom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kekerdom. Uw werkgever in Kekerdom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kekerdom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kekerdom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kekerdom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kekerdom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kekerdom of met bevallingsverlof bent in Kekerdom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kekerdom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kekerdom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kekerdom
 • Als u in Kekerdom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kekerdom wilt opnemen;
 • Omdat u in Kekerdom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kekerdom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kekerdom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kekerdom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kekerdom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kekerdom. Uitzonderingen in Kekerdom;
 • Als uw werkgever in Kekerdom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kekerdom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kekerdom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kekerdom niet geschikt voor uw werk in Kekerdom of
 • u functioneert niet voldoende in Kekerdom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kekerdom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kekerdom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kekerdom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kekerdom verblijft, dan mag uw werkgever in Kekerdom u eveneens wel ontslaan.