Ontslag Keizersveer

Uw werkgever in Keizersveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keizersveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keizersveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keizersveer. Uw werkgever in Keizersveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keizersveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keizersveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keizersveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keizersveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keizersveer of met bevallingsverlof bent in Keizersveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keizersveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keizersveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keizersveer
 • Als u in Keizersveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keizersveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Keizersveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keizersveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keizersveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keizersveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keizersveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keizersveer. Uitzonderingen in Keizersveer;
 • Als uw werkgever in Keizersveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keizersveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keizersveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keizersveer niet geschikt voor uw werk in Keizersveer of
 • u functioneert niet voldoende in Keizersveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keizersveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keizersveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keizersveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keizersveer verblijft, dan mag uw werkgever in Keizersveer u eveneens wel ontslaan.