Ontslag Keizershoek

Uw werkgever in Keizershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keizershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keizershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keizershoek. Uw werkgever in Keizershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keizershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keizershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keizershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keizershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keizershoek of met bevallingsverlof bent in Keizershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keizershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keizershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keizershoek
 • Als u in Keizershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keizershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Keizershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keizershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keizershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keizershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keizershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keizershoek. Uitzonderingen in Keizershoek;
 • Als uw werkgever in Keizershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keizershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keizershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keizershoek niet geschikt voor uw werk in Keizershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Keizershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keizershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keizershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keizershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keizershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Keizershoek u eveneens wel ontslaan.