Ontslag Keizersdijk

Uw werkgever in Keizersdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keizersdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keizersdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keizersdijk. Uw werkgever in Keizersdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keizersdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keizersdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keizersdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keizersdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keizersdijk of met bevallingsverlof bent in Keizersdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keizersdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keizersdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keizersdijk
 • Als u in Keizersdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keizersdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Keizersdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keizersdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keizersdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keizersdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keizersdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keizersdijk. Uitzonderingen in Keizersdijk;
 • Als uw werkgever in Keizersdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keizersdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keizersdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keizersdijk niet geschikt voor uw werk in Keizersdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Keizersdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keizersdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keizersdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keizersdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keizersdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Keizersdijk u eveneens wel ontslaan.