Ontslag Keizerrijk

Uw werkgever in Keizerrijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keizerrijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keizerrijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keizerrijk. Uw werkgever in Keizerrijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keizerrijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keizerrijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keizerrijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keizerrijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keizerrijk of met bevallingsverlof bent in Keizerrijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keizerrijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keizerrijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keizerrijk
 • Als u in Keizerrijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keizerrijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Keizerrijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keizerrijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keizerrijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keizerrijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keizerrijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keizerrijk. Uitzonderingen in Keizerrijk;
 • Als uw werkgever in Keizerrijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keizerrijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keizerrijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keizerrijk niet geschikt voor uw werk in Keizerrijk of
 • u functioneert niet voldoende in Keizerrijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keizerrijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keizerrijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keizerrijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keizerrijk verblijft, dan mag uw werkgever in Keizerrijk u eveneens wel ontslaan.