Ontslag Keinsmerbrug

Uw werkgever in Keinsmerbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keinsmerbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keinsmerbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keinsmerbrug. Uw werkgever in Keinsmerbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keinsmerbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keinsmerbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keinsmerbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keinsmerbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keinsmerbrug of met bevallingsverlof bent in Keinsmerbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keinsmerbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keinsmerbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keinsmerbrug
 • Als u in Keinsmerbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keinsmerbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Keinsmerbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keinsmerbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keinsmerbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keinsmerbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keinsmerbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keinsmerbrug. Uitzonderingen in Keinsmerbrug;
 • Als uw werkgever in Keinsmerbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keinsmerbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keinsmerbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keinsmerbrug niet geschikt voor uw werk in Keinsmerbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Keinsmerbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keinsmerbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keinsmerbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keinsmerbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keinsmerbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Keinsmerbrug u eveneens wel ontslaan.