Ontslag Keijenborg

Uw werkgever in Keijenborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keijenborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keijenborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keijenborg. Uw werkgever in Keijenborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keijenborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keijenborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keijenborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keijenborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keijenborg of met bevallingsverlof bent in Keijenborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keijenborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keijenborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keijenborg
 • Als u in Keijenborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keijenborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Keijenborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keijenborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keijenborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keijenborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keijenborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keijenborg. Uitzonderingen in Keijenborg;
 • Als uw werkgever in Keijenborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keijenborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keijenborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keijenborg niet geschikt voor uw werk in Keijenborg of
 • u functioneert niet voldoende in Keijenborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keijenborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keijenborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keijenborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keijenborg verblijft, dan mag uw werkgever in Keijenborg u eveneens wel ontslaan.