Ontslag Keiendorp

Uw werkgever in Keiendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keiendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keiendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keiendorp. Uw werkgever in Keiendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keiendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keiendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keiendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keiendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keiendorp of met bevallingsverlof bent in Keiendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keiendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keiendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keiendorp
 • Als u in Keiendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keiendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Keiendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keiendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keiendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keiendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keiendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keiendorp. Uitzonderingen in Keiendorp;
 • Als uw werkgever in Keiendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keiendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keiendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keiendorp niet geschikt voor uw werk in Keiendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Keiendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keiendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keiendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keiendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keiendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Keiendorp u eveneens wel ontslaan.