Ontslag Keersop

Uw werkgever in Keersop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keersop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keersop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keersop. Uw werkgever in Keersop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keersop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keersop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keersop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keersop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keersop of met bevallingsverlof bent in Keersop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keersop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keersop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keersop
 • Als u in Keersop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keersop wilt opnemen;
 • Omdat u in Keersop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keersop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keersop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keersop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keersop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keersop. Uitzonderingen in Keersop;
 • Als uw werkgever in Keersop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keersop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keersop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keersop niet geschikt voor uw werk in Keersop of
 • u functioneert niet voldoende in Keersop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keersop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keersop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keersop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keersop verblijft, dan mag uw werkgever in Keersop u eveneens wel ontslaan.