Ontslag Keent

Uw werkgever in Keent mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Keent zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Keent

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Keent. Uw werkgever in Keent mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Keent arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Keent niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Keent te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Keent u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Keent of met bevallingsverlof bent in Keent.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Keent kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Keent die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Keent
 • Als u in Keent lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Keent wilt opnemen;
 • Omdat u in Keent lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Keent lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Keent wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Keent op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Keent

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Keent. Uitzonderingen in Keent;
 • Als uw werkgever in Keent bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Keent aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Keent gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Keent niet geschikt voor uw werk in Keent of
 • u functioneert niet voldoende in Keent.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Keent

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Keent niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Keent of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Keent verblijft, dan mag uw werkgever in Keent u eveneens wel ontslaan.