Ontslag Kedichem

Uw werkgever in Kedichem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kedichem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kedichem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kedichem. Uw werkgever in Kedichem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kedichem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kedichem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kedichem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kedichem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kedichem of met bevallingsverlof bent in Kedichem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kedichem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kedichem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kedichem
 • Als u in Kedichem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kedichem wilt opnemen;
 • Omdat u in Kedichem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kedichem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kedichem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kedichem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kedichem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kedichem. Uitzonderingen in Kedichem;
 • Als uw werkgever in Kedichem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kedichem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kedichem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kedichem niet geschikt voor uw werk in Kedichem of
 • u functioneert niet voldoende in Kedichem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kedichem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kedichem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kedichem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kedichem verblijft, dan mag uw werkgever in Kedichem u eveneens wel ontslaan.